Tillväxtverket

Vägledning för konsekvensutredning vid regelgivning

Regler ska vara ändamålsenliga och lätta att förstå och följa. Förenklingsarbetet handlar bland annat om att tänka på innehållet och utformningen av regler och vilka konsekvenser de får för företagen. Med hjälp av vägledningen kan du som arbetar på en myndighet göra din konsekvensutredning.

Vägledningen ger information om vad som efterfrågas i förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning. Det finns också möjlighet att sammanställa konsekvensutredningen. Vägledningen består av en word-mall som sparas ner på din dator. När du använder mallen kan du enkelt via länkar nå hjälptexter och exempel.

Vilken omfattning konsekvensutredningen ska ha måste bedömas i varje enskilt fall, och där kan vägledningen Smart start för enklare regler vara till hjälp för dig.