Tillväxtverket

Kan ni söka verksamhetsbidrag?

Testa om ni uppfyller de grundläggande kraven för att få verksamhetsbidrag genom att svara på frågorna nedan. För att kunna söka verksamhetsbidrag måste det finnas en öppen utlysning, inom respektive utlysning finns specifika krav som också måste uppfyllas.

 • Är ni en juridisk person?

  Privatpersoner och enskilda näringsidkare kan inte ansöka om verksamhetsbidrag.
 • Kan ni visa att ni har genomförandekapacitet?

  Ni som ansöker om verksamhetsbidrag ska kunna visa att ni har en ekonomisk, administrativ och operativ förmåga att genomföra er verksamhet.
 • Finns det en öppen utlysning vars mål och utmaningar er verksamhet kan bidra till?

  För att söka verksamhetsbidrag måste det finnas en öppen utlysning. Er verksamhet ska passa in i den utlysning ni tänker söka bidrag ifrån och er organisation ska bedömas ha en relativt unik kompetens inom området.
 • Syftar er verksamhet till att stärka entreprenörskap och företagande i Sverige?

  Tillväxtverket kan bevilja verksamhetsbidrag till organisationer som inom ramen för sin kärnverksamhet genomför insatser som syftar till att stärka entreprenörskap och företagande i Sverige. Verksamhetsbidraget ska gå till verksamhetens ordinarie drift och ligga i linje med syftet i utlysningen.
 • Bedriver ni verksamhet som är icke-ekonomisk?

  Ett krav för att beviljas verksamhetsbidrag är att den bidragsgrundande verksamheten inte bedrivs på konkurrensutsatt marknad. En organisation som enbart bedriver ekonomisk verksamhet kan därför inte beviljas verksamhetsbidrag.
PDF-version