Tillväxtverket

Obligatoriska bilagor

Innan ni skickar in er ansökan ska ni säkerställa att ni fyllt i och bifogat samtliga obligatoriska bilagor och uppgifter i Min ansökan.

Följande bilagor är obligatoriska till er ansökan om verksamhetsbidrag

 • Underlag som styrker firmateckningsrätt för den som skrivit under ansökan¹
 • Detaljerad planeringsbudget (använd mall för ekonomisk verktygslåda Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.)
 • Utkast till förändringsteori inklusive förslag på indikatorer
 • Underlag som styrker att ni bedriver icke-ekonomisk verksamhet
  • Ni avgör med vilket underlag ni styrker detta. Om ni enbart bedriver icke-ekonomisk verksamhet kan ni till exempel skicka en resultaträkning för föregående räkenskapsår. Om ni bedriver viss del av er verksamhet på en ekonomisk marknad kan ni bifoga ett revisorsintyg, eller ett intygande som undertecknats av organisationens firmatecknare.
 • Stadgar eller bolagsordning
 • Eventuella ytterligare underlag som framgår av utlysningen

I min ansökan ska ni lämna uppgifter om

 • Styrelse eller förvaltare
 • Godkända eller auktoriserade revisorer (gäller för stöd till kooperativ utveckling)
 • Eventuella ytterligare uppgifter som framgår av utlysningen

¹I de fall ansökan inte är signerad digitalt av behörig firmatecknare ska ni skicka in det signeringsunderlag som finns i Min ansökan. Om ni missat att ta ut signeringsunderlaget via Min ansökan finns en motsvarande blankett ni kan använda.

Den hittar ni under Ansök och rapportera > Ansöka om stöd > Ansöka om stöd med nationell finansiering > Manuellt missiv att signera vid ansökan om stöd.

PDF-version