Tillväxtverket

Fyll i och skicka in ansökan

När det är dags att ansöka ska ni använda er av den elektroniska tjänsten Min ansökan.

När ni planerat er verksamhet är det dags att fylla i er ansökan.

Hur ansöker ni?

Ni gör er ansökan via vår elektroniska tjänst Min ansökan. Om ni behöver stöd så finns en manual för Min ansökan.

Ansökan är uppdelad i olika avsnitt. Kom ihåg att bifoga samtliga obligatoriska bilagor till er ansökan. 

Inskickad ansökan blir allmän handling

Uppgifter som finns i er ansökan kan bli offentliga. Det innebär att intressenter på begäran kan ha rätt att få ta del av det som står i ansökan, oavsett om bidrag beviljas eller inte.

Innan Tillväxtverket lämnar ut en allmän handling görs en sekretessprövning av innehållet. Uppgift som exempelvis rör sökandens affärs- och driftsförhållanden kan skyddas av sekretess om den sökande antas lida ekonomisk skada om uppgiften lämnas ut.

Har ni frågor? Kontakta Tillväxtverket.

PDF-version