Tillväxtverket

Version 1.1

Ladda ner version 1.1 av de fyra avsnitten som utgör den digitala handboken för nationella projektmedel.

Tabell över uppdateringar i version 1.1

Länk till uppdaterad sida

Typ av uppdatering

Följ upp och rapportera Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Borttagen text gällande ökad förmåga och kundnöjdhet.

Medfinansiering av projekt

Information om att bidrag i annat än pengar kan ske i form av deltagarersättningar, under vissa förutsättningar. Texten på sidan är uppdaterad för att klargöra möjligheten och förutsättningar för detta

Medfinansiering av projekt

Tydligare information om att bidrag i annat än pengar inte är tillåtet som medfinansiering från stödmottagaren eller samverkansparter i ett samverkansprojekt.

Det här kan ni få stöd för Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Förtydligande om vad som gäller angående representationskostnader.

Följ reglerna för kostnader Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Uppdaterad beskrivning om hur kostnadsslaget Personal ska rapporteras.

Rapportera Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Uppdatering av mall.

Rapportera Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ny mall för Personalkostnadssammanställning.

PDF-version