Tillväxtverket

Vem kan ansöka om stöd, och för vad?

Den som ansöker om stöd ska vara en juridisk person (privaträttslig eller offentligrättslig) eller enskild näringsidkare.  

  • Exempel på offentligrättslig juridisk person är universitet och högskolor, regionförbund, kommuner, landsting eller statliga myndigheter.
  • Exempel på privaträttslig juridisk person är aktiebolag och ideella eller ekonomiska föreningar.
  • Privatpersoner kan inte ansöka om stöd.

Av respektive utlysning framgår det vilken målgrupp som stödet riktar sig till.

Läs mer om vilka krav som ställs på er som ansöker.

Vad ni kan söka stöd för läser ni om i respektive utlysning

Gå till sidan för utlysningar. Öppnas i nytt fönster.

Har ni frågor? Kontakta ansvariga handläggare, kontaktuppgifter framgår i respektive utlysning.

PDF-version