Tillväxtverket

Överblick, från projektidé till beslut

Bilden visar hur processen ser ut, från projektidé fram till att ert projekt beviljas stöd. 

Illustration över processen från projektidé till beslut. Information kring processen finns i anslutning till bilden.

Processens delar:

Projektidé

Har ni en projektidé? Gå in på Tillväxtverkets sida för utlysningar för att se om ert projekt passar in i en aktuell eller planerad utlysning. Förbered och planera ert projekt i god tid för bästa möjliga utfall.

Säkerställ medfinansiering

Mer om krav på medfinansiering finns att läsa på sidan
Medfinansiering av projekt.

Lämna in er ansökan till Tillväxtverket

Hur ni gör er ansökan i det elektroniska systemet Min ansökan kan ni läsa om under avsnittet
Så fyller ni i ansökan om stöd.

Tillväxtverket handlägger ansökan

Mer om vad som händer efter att ni lämnat in er ansökan finns på sidan
Så bedömer Tillväxtverket er ansökan.

Ansökan prioriteras

Beroende på hur många som söker i en utlysning kan Tillväxtverket behöva prioritera mellan de projekt som uppfyller de grundläggande kraven.
Så här går det till när ansökningar om stöd prioriteras.

Tillväxtverket fattar beslut

Tillväxtverket fattar beslut om vilka ansökningar som beviljas stöd.

PDF-version