Tillväxtverket

Styrande dokument

Ni som stödsökande, som eventuellt också blir stödmottagare, är skyldiga att ta del av de regler och villkor som gäller. Det gör ni enklast genom att läsa den information som finns här i handboken.

Ni ska följa de lagar, villkor och förordningar som gäller för den aktuella utlysningen eller som framgår av ert beslut om stöd.

Regler som alltid gäller

Regler som gäller i vissa fall

I vissa fall gäller även följande förordningar, vilket då framgår av utlysningen.

Andra regelverk som stödmottagare kan komma att omfattas av

  • Offentlig upphandling
  • Statsstöd
  • Skatteverkets momsregler
  • Offentlighetsprincipen (grundlagsfäst i 2 kap 1 § Tryckfrihetsförordningen)

Har ni frågor? Kontakta ansvarig handläggare på Tillväxtverket.

PDF-version