Tillväxtverket

Krav på er som ansöker

Den som ansöker om stöd från Tillväxtverket ska vara en privat- eller offentligrättslig juridisk person eller en enskild näringsidkare.  

I utlysningen framgår det vilken målgrupp som stödet riktar sig till.

Exempel på en offentligrättslig juridisk person är universitet och högskolor, regionförbund, kommuner, landsting eller statliga myndigheter. Exempel på en privaträttslig juridisk person är ett aktiebolag, en ideell eller ekonomisk förening.

Privatpersoner kan inte ansöka om stöd.

Kapacitet för att genomföra projektet

Ni som ansöker om stöd ska kunna visa att ni har tillräcklig kapacitet för att genomföra projektet. Tillväxtverket bedömer er kapacitet utifrån operativ, ekonomisk och administrativ förmåga att genomföra projektet.

God likviditet

Utbetalning av stöd sker i efterskott för de kostnader som uppfyller kraven för att vara stödberättigande. Det innebär att ni måste ha tillräcklig betalningsförmåga för att hantera projektets kostnader i väntan på att stödet ska betalas ut.

Det finns möjlighet till förskott under vissa förutsättningar.

Mer om likviditet och förskott 

PDF-version