Tillväxtverket

Planera

Planerar din organisation att starta ett projekt och ansöka om finansiering från någon av Tillväxtverkets pågående utlysningar?

För att öka möjligheterna att både få stöd och nå goda resultat behöver du planera projektet väl.

Avsnittet Planera innehåller all viktig information ni behöver:

Besök sidorna kontinuerligt för att ta del av de senaste uppdateringarna.

Avsnitten Planera, Ansöka, Genomföra och rapportera samt Avsluta

En digital handbok för dig som ska söka medel med nationell finansiering.

Innehållet under avsnitten Planera, Ansöka, Genomföra och Rapportera samt Avsluta utgör en handbok för nationella projektmedel. Handboken är en vägledning för er som planerar och genomför projekt som delfinansieras inom ramen för Tillväxtverkets nationella program och insatser.

För att ett projekt ska beviljas stöd och för att stödet ska betalas ut krävs det att stödmottagare följer de krav och villkor som hänvisas till i denna handbok.

PDF-version