Tillväxtverket

Informera om Tillväxtverkets finansiering av projektet

Ni som stödmottagare ska informera om att projektet är delfinansierat av Tillväxtverket i er externa kommunikation och Tillväxtverkets logotyp ska exponeras.

Med extern kommunikation avses information på webbplats, annonser, inbjudningar till seminarier, broschyrer och övrigt informationsmaterial i tryckt eller elektroniskt format.

Ladda ner och läs instruktioner för hur Tillväxtverkets logotyp ska användas.

Tillväxtverket har rätt att sprida information om projektet och projektresultatet om inte uppgifterna är sekretessbelagda enligt lag.

Har ni frågor? Kontakta ansvarig handläggare för utlysningen på Tillväxtverkets kontor.

PDF-version