Tillväxtverket

Krav att följa när projektet beviljats stöd

När projektets beviljats stöd förbinder ni er till att följa ett antal regler. Det här avsnittet innehåller de formella krav som ställs på er som stödmottagare när ni ska genomföra ert projekt.

Håll er uppdaterade genom att ta del av informationen kontinuerligt och sprid den i er projektorganisation.

 • Arbeta mot projektets mål
  När ni genomför ert projekt ska ni utgå från ert beslut om stöd. I det finns era mål samt de aktiviteter ni ska genomföra för att uppnå dem. Läs mer häröppnas i nytt fönster.
 • Skilj projektet från er ordinarie verksamhet
  Ni som stödmottagare ska säkerställa att aktiviteter och kostnader i projektet är skilda från ordinarie verksamhet. Läs mer häröppnas i nytt fönster.
 • Följ reglerna för kostnader
  De kostnader som Tillväxtverket beviljats stöd för framgår i budgeten ert beslut om stöd. Alla kostnader i ert projekt ska präglas av kostnadseffektivitet. De kostnader ni redovisar när ni ansöker om utbetalning ska följa reglerna för kostnader. Läs mer här.
 • Följ reglerna för offentlig upphandling eller inköp på affärsmässigt sätt
  Arrangera projektet så att ni har både den kompetens och den tid som behövs för att genomföra upphandlingarna och inköpen på ett rätt sätt. Läs mer häröppnas i nytt fönster.
 • Informera om att projektet fått stöd från Tillväxtverket
  Ni ska informera om det stöd ni fått från Tillväxtverket när ni informerar om projektet offentligt. Läs mer häröppnas i nytt fönster.
 • Informera om ändringar i projektet
  Ni ska snarast informera Tillväxtverket om förutsättningarna för projektet ändras, om ni vill avbryta projektet eller om andra ändringar som kan få betydelse för projektet. Läs mer här.öppnas i nytt fönster
 • Genomförandekrav för samverkansprojekt
  Genomför ni ett samverkansprojekt omfattas ni av särskilda krav. Läs mer häröppnas i nytt fönster.
 • Rätt att granska
  Tillväxtverket har rätt att granska och följa projektarbetet hos er som stödmottagare. Läs mer häröppnas i nytt fönster.
PDF-version


Behandling av personuppgifter
Om du fyller i din e-postadress sparas den hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Vi sparar e-postadressen endast för att kunna svara dig om du har en fråga. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.