Tillväxtverket

Genomföra och rapportera

När ni har blivit beviljade stöd är det dags att starta igång projektet.

Avsnittet Genomföra och rapportera innehåller information om sådant ni förbinder er till när ni får stöd, och som ni därför måste veta när projektet börjar. Det innehåller också information om hur, när och vad ni ska rapportera till Tillväxtverket för att visa hur ni använder ert stöd.

Besök sidorna kontinuerligt för att ta del av de senaste uppdateringarna.

Grundläggande förutsättningar som ni behöver känna till för att ansöka om stöd till ert projekt hittar ni i avsnittet Planera Öppnas i nytt fönster..

Avsnitten Planera, Ansöka, Genomföra och rapportera samt Avsluta

En digital handbok för dig som ska söka medel med nationell finansiering.

Innehållet under avsnitten Planera, Ansöka, Genomföra och Rapportera samt Avsluta utgör en handbok för nationella projektmedel. Handboken är en vägledning för er som planerar och genomför projekt som delfinansieras inom ramen för Tillväxtverkets nationella program och insatser.

För att ett projekt ska beviljas stöd och för att stödet ska betalas ut krävs det att stödmottagare följer de krav och villkor som hänvisas till i denna handbok.

PDF-version