Tillväxtverket

Ansöka

Planerar ni att ansöka om finansiering ur någon av Tillväxtverkets utlysningar som finansieras med nationella projektmedel?

Nya utlysningar öppnas löpande, pågående och kommande utlysningar finns på sidan Finansiering Öppnas i nytt fönster.. När ni ska lämna in er ansökan ska ni använda den elektroniska tjänsten Min ansökan.

Information som kan vara till er hjälp inför en ansökan hittar ni under avsnittet Planera Öppnas i nytt fönster..

Avsnittet Ansöka innehåller all information ni behöver för att ansöka om nationella projektmedel. Titta gärna på hur Tillväxtverket kommer att bedöma ansökan, för att se vas som måste framgå tydligt i er ansökan.

Avsnitten Planera, Ansöka, Genomföra och rapportera samt Avsluta

En digital handbok för dig som ska söka medel med nationell finansiering.

Innehållet under avsnitten Planera, Ansöka, Genomföra och Rapportera samt Avsluta utgör en handbok för nationella projektmedel. Handboken är en vägledning för er som planerar och genomför projekt som delfinansieras inom ramen för Tillväxtverkets nationella program och insatser.

För att ett projekt ska beviljas stöd och för att stödet ska betalas ut krävs det att stödmottagare följer de krav och villkor som hänvisas till i denna handbok.

PDF-version