Tillväxtverket
eu-logotyp

Version 5.1

Läs om vilka uppdateringar som gjorts av den digitala handboken för EU-projekt 2014–2020 i version 5.1.

Tabell över uppdateringar i version 5.1

Länk till uppdaterad sida

Typ av uppdatering

Det här kan ni få stöd för.

Ny text om att lönebikostnader inkluderas i beloppet för enhetskostnader per timme för personal istället för att redovisas separat. Ni hittar informationen under flikarna, Grundläggande krav för stödberättigande kostnader, Personal, Schablonkostnader och Enhetskostnader.

Redovisningsalternativ.

Avsnittet har ändrats utifrån att enhetskostnad per timme för personal ändrats från 282 kronor per timme exklusive lönebikostnader till 409 kronor inklusive lönebikostnader.


Version 5.1 i pdf-format

Ladda ner version 5.1 av de fyra avsnitten som utgör den digitala handboken.

Planera version 5.1PDF

Ansöka version 5.1PDF

Genomföra och rapportera version 5.1PDF

Avsluta version 5.1PDF

PDF-version