Tillväxtverket
eu-logotyp

Version 5.0

Läs om vilka uppdateringar som gjorts av den digitala handboken för EU-projekt 2014–2020 i version 5.0.

Tabell över uppdateringar i version 5.0

Länk till uppdaterad sida

Typ av uppdatering

Följ reglerna för offentlig upphandling och andra köp.

Formaliaändringar i textinnehållet.

Följ reglerna för kostnader.

Innehållet på sidan har anpassats utifrån att förenklade redovisningsalternativ har införts.

Planera projektet innan ni ansöker.

Sidan har anpassats utifrån att förenklade redovisningsalternativ har införts. Det är innehållet i avsnittet "Vad ska projektet ha för budget" som är omarbetat.

Vilket redovisnings­alternativ ska projektet använda?

Sidan är ny och innehåller information om vilket redovisningsalternativ som ett projekt ska använda.

Särskilda krav för vissa typer av projekt.

Förenklade redovisningsalternativet klumpsumma har införts för förstudier. Innehållet i avsnittet om förstudier har omarbetats i sin helhet. Innehållet i avsnittet om samverkansprojekt har anpassats utifrån kraven på förenklade redovisningsalternativ.

Så fyller ni i ansökan om stöd.

Sidan har anpassats utifrån att förenklade redovisningsalternativ har införts.

Så läser ni beslutet om EU-stöd.

Innehållet har omarbetats eftersom rubrikerna i beslutsbrevet för beslut om stöd har ändrats.

Bokför kostnader, intäkter och finansiering.

Innehållet på sidan har anpassats utifrån att förenklade redovisningsalternativ har införts.

Skilj projektet från ordinarie verksamhet.

Innehållet på sidan har anpassats utifrån att förenklade redovisningsalternativ har införts.

Informera om ändringar i projektet.

Innehållet på sidan har anpassats utifrån att förenklade redovisningsalternativ har införts.

Särskilda genom­förande­krav för vissa typer av projekt.

Förenklade redovisningsalternativet klumpsumma har införts för förstudier. Innehållet i avsnittet om förstudier har omarbetats i sin helhet.

Så får ni det stöd ni har beviljats.

Innehållet på sidan har anpassats utifrån att förenklade redovisningsalternativ har införts.

Bifoga rapporter och ekonomisk redovisning.

Innehållet på sidan har anpassats utifrån att förenklade redovisningsalternativ har införts.

Goda råd för att lyckas med avslutet.

Innehållet på sidan har anpassats utifrån att förenklade redovisningsalternativ har införts.

Krav på er som ansöker.

Förtydligande om att statsstödsreglelverket kan begränsa vilka som kan vara stödmottagare i programmen.

PDF-version