Tillväxtverket
eu-logotyp

Version 3.8

Läs om vilka uppdateringar som gjorts av den digitala handboken för EU-projekt 2014–2020 i version 3.8.

Skriv tabellbeskrivning här

Länk till uppdaterad sida

Typ av uppdatering

Avsluta/Viktiga datum

Nytt avsnitt

Avsluta/Goda råd

Nytt avsnitt

 

Avsluta/Förbered för slutredovisning

Nytt avsnitt

Avsluta/Informationsansvar efter projektavslut

 

Nytt avsnitt

Avsluta/Dokumentation och arkivering

Nytt avsnitt

 

Avsluta/Varaktiga insatser

Nytt avsnitt

 

Genomföra/informationsansvar

Avsnittet har förtydligats

 

Planera/Varaktiga insatser

Nytt avsnitt


Planera/Från idé till ansökan i 12 steg/Har ni genomfört alla steg

Begreppet följeforskning ändrat till löpande utvärdering

Avsnittet Genomföra och sidan Specifikation av kostnader och intäkter

 

Förtydligande av vad som gäller för förenklade redovisningsalternativ

Avsnittet Ansöka och sidan Så länge kan ett projekt pågå

Begreppet följeforskning ändrat till löpande utvärdering

PDF-version