Tillväxtverket
eu-logotyp

Version 3.6

Läs om vilka uppdateringar som gjorts av den digitala handboken för EU-projekt 2014–2020 i version 3.6.

Skriv tabellbeskrivning här

Länk till uppdaterad sida:

Typ av uppdatering:

Kapacitet att genomföra projektet

Texten om bredbandsprojekt är uppdaterad

PDF-version