Tillväxtverket
eu-logotyp

Vem kan söka EU-stöd, och för vad?

Den som ansöker om stöd ska vara en juridisk person, privat- eller offentligrättslig. Den som ansöker behöver ha tillräcklig kapacitet för att genomföra projektet och tillräcklig betalningsförmåga eftersom utbetalning av stödet sker i efterhand

Läs mer om vilka krav som ställs på er som ansöker

Vad ni kan ansöka om läser ni om i programmen

I Sverige finns åtta strukturfondsprogram som är geografiskt indelade med varsitt programdokument. Det finns också ett nationellt program. Programmen är uppdelade i insatsområden, i varje insatsområde har det valts ut en eller flera investeringsprioriteringar som visat sig vara relevanta och viktiga för regionen.

Här finns information om programmen.

Ni kan se vilka program som är aktuella att söka i nu och vilka utlysningar som finns planerade framåt under Utlysningar.

Så länge kan ett projekt pågå

Ett projekt kan pågå som längst 3 år och 4 månader. Söker ni medel i det Nationella regionalfondsprogrammet kan annan projektlängd kan vara möjlig.

Läs mer om projektperioden.

Ert projekt måste uppfylla ett antal krav

Projektet ska fokusera på att åstadkomma resultat, det måste finnas en logik i projektet som visar att det är möjligt att projektet levererar resultat och når sina uppsatta mål och därmed bidrar till investeringsprioriteringens specifika mål och därmed till Europa 2020-strategin. EU-medlen ska användas sparsamt, effektivt och ändamålsenligt och projektet måste därför uppfylla ett antal krav som EU har satt upp.

Läs mer här om kraven som ställs på ert projekt

Har ni frågor? Kontakta Tillväxtverkets kontor i er region.

PDF-version