Tillväxtverket

Grundläggande förutsättningar

Ett projekt inom strukturfonderna omfattas av en rad grundläggande förutsättningar som styr projekten i riktning mot det övergripande tillväxtmålet i Europa 2020-strategin. I det här avsnittet läser ni om de förutsättningar som är grundläggande för ert projekt.

Dokument som styr ert projekt

Strukturfondsprogrammen styrs av dokument som  är beslutade av EU-kommissionen och Sveriges regering. De styrande dokumenten ställer också krav på ert projekt.

Ni hittar dokumenten på sidan Styrande dokument under EU-program.

Projektet ska bidra till Europa 2020-strategin

Strategin består av tre inriktningar:

  • Smart tillväxt - utveckling av en ekonomi baserad på kunskap och innovation
  • Hållbar tillväxt - en mer resurseffektiv, grönare och konkurrenskraftigare ekonomi
  • Inkluderande tillväxt - en ekonomi med hög sysselsättning och ökad social och territoriell sammanhållning

Inriktningarna har brutits ned till fem mål:

  1. Ökad sysselsättning
  2. Ökad andel av bruttoregionprodukten som går till forskning och utveckling
  3. Minska den negativa påverkan på klimatet och bidra till hållbar energiförsörjning
  4. Ökad utbildningsnivå
  5. Motverka fattigdom och utanförskap

Mer om Europa 2020-strategin.

Har ni frågor? Kontakta Tillväxtverkets kontor i er region.

PDF-version