Tillväxtverket
eu-logotyp

Informera om ändringar i projektet

Ni som stödmottagare ska snarast informera Tillväxtverket om förutsättningarna för projektet ändras, om ni vill avbryta projektet eller om andra ändringar som kan få betydelse för projektet. Informationen ska göras skriftligen.

Beskriv kortfattat vilka förutsättningar som ändrats, eller vad ni önskar ändra på, och vilka konsekvenser det kan få för genomförandet av projektet. Ange också hur mål, aktiviteter, budget och indikatorer kommer att påverkas.

Krav på att ändringarna är godkända

Vissa ändringar förutsätter att ni först får ett godkännande av Tillväxtverket och att beslutet om stöd ändras innan ändringen genomförs. Det gäller följande ändringar:

 • ändring av projektets inriktning
 • väsentliga ändringar i projektets budget och/eller tids-och aktivitetsplan,
 • ändringar avseende finansiering, inklusive medfinansiering,
 • väsentliga ändringar i projektorganisationen,
 • om stödmottagares verksamhet helt eller delvis överlåts, eller på annat sätt övergår till annan juridisk eller fysisk person,
 • väsentliga ändringar av samverkansavtal, eller
 • vid annan ändring av betydelse för projektets genomförande.

Vanliga ändringar som kräver Tillväxtverkets godkännande är förlängning av projekttiden, ändring av aktiviteter genom att någon aktivitet ställs in och någon annan tillkommer, ändring av medfinansiering och ändring av budgeten.

Om ändringen av budgeten inte överstiger 20 procent i ett enskilt kostnadsslag och inte uppgår till mer än 50 000 kronor bedöms det inte vara en väsentlig ändring och därmed behövs inte något godkännande av Tillväxtverket. En sådan mindre ändring av budgeten ska istället kommenteras i läges- eller slutrapporten.

Ändringar där det inte krävs något godkännande

Om ändringen avser något av det som anges nedan krävs det inget godkännande från Tillväxtverket, men ni ska ändå snarast informera Tillväxtverket skriftligen om ändringen:

 • stödmottagares namn
 • stödmottagares adress
 • stödmottagares plusgiro eller bankgiro
 • behörig företrädare för stödmottagare, eller
 • andra uppgifter som har betydelse i projektet.

Har ni frågor? Kontakta Tillväxtverkets kontor i er region.

PDF-version


Behandling av personuppgifter
Om du fyller i din e-postadress sparas den hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Vi sparar e-postadressen endast för att kunna svara dig om du har en fråga. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.