Tillväxtverket

Förenklade redovisningsalternativ

Vissa kostnader ska redovisas med förenklade redovisningsalternativ. Med det menas att kostnaderna ska baseras på schabloner eller enhetskostnader istället för faktiska kostnader.

Ni ska använda förenklade redovisningsalternativ för

  • indirekta kostnader
  • lönebikostnader
  • personalkostnader för socialfondsinsatser

Mer information hittar ni på sidan Schablonkostnader och på sidan Enhetskostnader

PDF-version