Tillväxtverket
eu-logotyp

Krav att följa när projektet beviljats EU-stöd

När ni som stödmottagare har beviljats EU-stöd förbinder ni er till att följa ett antal regler. Hela det här avsnittet innehåller de formella krav som ställs på er som stödmottagare när ni ska genomföra ert projekt.

Håll er uppdaterade genom att ta del av informationen kontinuerligt och sprid den i er projektorganisation.

PDF-version