Tillväxtverket
eu-logotyp

Det ska ni göra när projektet har beviljats EU-stöd

När ni har beviljats stöd ansvarar ni själva för att följa beslutet om stöd och gällande regelverk. Det som är viktigt för er att känna till finns på den här webbplatsen.

Om ni vill kan ni läsa direkt i EU:s styrande dokument

Innan ni startar projektet bör ni diskutera er bild av projektet, om ni har de styrdokument som behövs och om ni är väl förberedda på de upphandlingar ni kan behöva göra. Tänk därför igenom följande frågor.

Känner alla som arbetar i projektet till innehållet i beslutet om stöd?

Beslutet om stöd ställer upp ramar för projektet som alla inblandade bör känna till väl. Det är viktigt att projektmedarbetare, styrgrupp, referensgrupp, samverkansparter med flera har samma bild av projektet redan från början. Ni bör därför ha ett startmöte innan ni börjar, där ni går igenom beslutet och informerar om ansvarsfördelning, informationsspridning, arbetsformer med mera.

Har projektet tydliga styrdokument?

Innan ni startar projektet bör ni ha tagit fram detaljerade projektplaner, rutinbeskrivningar och annat som underlättar genomförandet av projektet.

Läs mer om hur ni skapar tydliga styrdokument.

Har projektet tillgång till den personal som behövs?

Innan projektet startar ska ni säkerställa att ni har den personal som behövs för att genomföra projektet. Ta reda på om de resurser ni behöver finns i er organisation eller om ni behöver rekrytera.

Har ni kompetens att upphandla?

Om ni ska göra upphandlingar i projektet behöver ni förbereda dessa i god tid. Ta reda på om det finns någon kunnig i organisationen eller om ni behöver ta in extern hjälp för upphandlingen. Se över om det finns ramavtal i er ordinarie verksamhet som ni kan använda i projektet.

Mer om upphandlingseglerna och det särskilda inköpsförfarandet.

Ska projektet ha en löpande utvärdering?

Om ert projekt ska ha en löpande utvärdering bör ni upphandla tjänsten i god tid, så att den som genomför den löpande utvärderingen blir delaktig i projektet så tidigt som möjligt.

Läs mer om utvärdering på sidan Projektet ska följas upp, utvärderas och arbeta med lärande.

Har ni frågor? Kontakta Tillväxtverkets kontor i er region.

PDF-version