Tillväxtverket

Viktiga datum

Datum som är viktiga att komma ihåg för att avsluta ert projekt på ett bra sätt.

  • Sista datum för Tillväxtverket att bevilja nya projekt är den 31 december 2020.
  • Slutdatum för ett enskilt projekts projektperiod är den 31 december 2021.
  • Sista datum för att lämna in slutredovisning är den 31 december 2021.

Har ni frågor? Kontakta Tillväxtverkets kontor i er region.

PDF-version