Tillväxtverket
eu-logotyp

Viktiga datum

Datum som är viktiga att komma ihåg för att avsluta ert projekt på ett bra sätt.

  • Sista datum för Tillväxtverket att bevilja nya projekt är den 31 december 2021.
  • Slutdatum för att genomföra aktiviteter inom ramen för ett projekt är 28 februari 2023*.
  • Slutdatum för ett enskilt projekts projektperiod, inklusive slutredovisning, är den 30 april 2023.
* Observera att tiden för avslutsarbete i projektet inte får överskrida två månader om projektet kommer genomföra aktiviteter fram till 28 februari 2023.

Har ni frågor? Kontakta Tillväxtverkets kontor i er region.

PDF-version