Tillväxtverket

Varaktiga insatser

Investeringar i projektet behöver vara kvar en viss tid efter projektets avslut.

Bestämmelsen om insatsernas varaktighet gäller för investeringar i infrastruktur eller produktiva investeringar.

Läs mer om vad en produktiv investering är och vad som gäller för tillämplighet och tidsfrist samt om när det kan bli aktuellt för återkrav.

Har ni frågor? Kontakta Tillväxtverkets kontor i er region

PDF-version