Tillväxtverket

Informationsansvar efter projektavslut

Informationsansvar som gäller efter att ert projekt avslutats.

Senast tre månader efter att projektet avslutats ska ni som stödmottagare sätta upp en permanent skylt eller plakett av betydande storlek som uppfyller följande kriterier:

  • det totala offentliga stödet till projektet överstiger 500 000 EUR, och
  • projektet finansierar infrastruktur eller byggverksamhet eller inköp av fysiska föremål.

Skylten eller plaketten ska:

  • innehålla projektets namn och huvudsakliga mål samt EU-logotypen - namn, mål och logotyp ska utgöra minst 25 procent av ytan. EU-logotypen måste vara minst lika stor, i höjd eller bredd, som den största av eventuella övriga logotyper
  • placeras där projektet genomfördes och där den är tydligt synlig för allmänheten.

Detta framgår av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013, bilaga XII art 2.2 punkt 5.

Mer om informationsansvar

Har ni frågor? Kontakta Tillväxtverkets kontor i er region.

PDF-version