Tillväxtverket
eu-logotyp

Goda råd för att lyckas med avslutet

Goda råd för att avsluta ert EU-projekt på ett bra sätt.

 • Förbered att avsluta ert EU-projekt i god tid före utsatt slutdatum.
 • Säkerställ att arkiveringen av originalverifikationer sker enligt tidsramen som anges i beslut om stöd.
 • Säkerställ att de informations- och publicitetskrav som gäller för projektet har uppfyllts.
 • Förbered er sista ansökan om utbetalning inklusive slutrapport.
 • Det är viktigt att alla kostnader är betalda inom projektperioden.
 • Alla underlag till ansökan om utbetalning ska finnas.
 • Börja att skriv slutrapporten i god tid innan den ska lämnas in.
 • Sammanställ utfallet av projektets indikatorer.
 • Analysera hur projektet har påverkat de horisontella kriterierna och vilka aktiviteter som genomförts för att skapa denna påverkan.
 • Reflektera över vad som har gått bra och vad som kanske inte har fungerat som det var tänkt.
 • Om projektet omfattas av löpande utvärdering, säkerställ att slutrapporten kommer in i tid.
 • Investeringar i projektet behöver vara kvar en visst tid efter projektet slut.
 • Ta kontakt med er handläggare om ni har frågor och funderingar inför ert projektavslut.

Har ni frågor? Kontakta Tillväxtverkets kontor i er region.

PDF-version


Behandling av personuppgifter
Om du fyller i din e-postadress sparas den hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Vi sparar e-postadressen endast för att kunna svara dig om du har en fråga. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.