Tillväxtverket

Dokumentation och arkivering

Även efter att ni avslutat ert projekt finns det krav om dokumentation och arkivering av ert projekt.

Tillväxtverket har rätt att ta del av handlingar och uppgifter som kan ge upplysningar om projektet, inklusive information om räkenskaper, hos stödmottagare, samverkansparter och medfinansiärer.

Hur länge ni ska spara era handlingar framgår av ert beslut om stöd. Läs mer om dokumentation och arkivering.

Om er verksamhet omorganiseras eller ändras ska det framgå av arkiv- och dokumentationsplaner var originalverifikationer finns sparade.

PDF-version