Tillväxtverket
eu-logotyp

Så söker ni stöd för ett gräns­över­skridande arbete

För er som planerar att ansöka om stöd för transnationell komponent eller Östersjöstrategiprojekt.

Om ni planerar att ansökan om transnationell komponent eller Östersjöstrategiprojekt vill vi att ni inför ansökan tar kontakt med handläggare för att diskutera möjligheterna till att genomföra aktiviteterna och tillgången på medel att söka. Kontaktuppgifter till handläggare på Tillväxtverkets kontor

Ansök om stöd för en transnationell komponent

En ansökan för transnationell komponent kan lämnas in i samband med en ordinarie utlysning, om det aktuella insatsområdet är öppet för ansökningar. Ansökan kan även lämnas in mellan ordinarie utlysningar om det finns tillgängliga medel inom aktuellt insatsområde. Ni bör söka en transnationell komponent inom samma insatsområde som huvudprojektet finns. Er ansökan ska uppfylla de krav som ställs på ett sådant projekt.

Ansökan görs elektroniskt via Min ansökan. Det finns ingen speciell ansökningsform för transnationella komponenter utan ni som sökande väljer den projektform som överensstämmer bäst med komponentens upplägg. Den transnationella komponenten söks som ett separat projekt men med hänvisning till huvudprojektet.

Det krävs ingen gemensamt framtagen plan och medfinansiering från era samarbetsparter i de andra länderna. Obligatoriska bilagor lämnas även vid ansökan om transnationell komponent.

Ansöka om stöd för ett Östersjöstrategiprojekt (makroregionalt integrerat projekt)

Ansökan lämnas in i samband med en ordinarie utlysning via Min ansökan. Om er ansökan avser ett makroregionalt integrerat projekt ska ansökan uppfylla de krav som ställs på ett sådant projekt.

Läs mer om vad ni som sökande ska ange i er ansökan om stöd för en transnationell komponent eller ett makroregionalt integrerat projekt

PDF-version