Tillväxtverket

Så länge kan ett projekt pågå

Ett projekt kan pågå som längst 3 år och 4 månader.

Ni har upp till 3 år på er att genomföra själva projektet och de planerade aktiviteterna. Under projektets sista 4 månader kan ni endast få stöd för kostnader som är kopplade till slutredovisningen.

Till slutredovisningsarbetet räknas till exempel att

  • samla in resultat
  • sprida resultat
  • utvärdera
  • analysera
  • slutrapportera den löpande utvärderingen
  • slutrapportera projektet.

Ni ska skicka er slutredovisning till Tillväxtverket innan slutredovisningsperioden på 4 månader är slut. Inkludera alltid tid för slutredovisningsarbetet inom projektperioden.

Ansöker ni om ett kortare projekt kan ni ha en kortare period för slutredovisningsarbetet, perioden för slutredovisningsarbetet anges i tids- och aktivitetsplanen i ansökan om stöd.

PDF-version