Tillväxtverket

Innan ni skickar er ansökan

När ni ansöker om stöd ska ni använda er av den elektroniska tjänsten Min ansökan. För att kunna använda tjänsten måste ni ha ett användarkonto.

Om ni inte har ett konto sedan tidigare kommer ni att kunna skapa det direkt i Min ansökan. Det går också att använda e-legitimation för inloggning.

Gå till Min ansökanlänk till annan webbplats

I Min ansökan är utgångspunkten att ni skickar in ansökan elektroniskt, med manuell eller elektronisk signering, läs mer om det under rubriken Användarkonto nedan. Det finns även möjlighet att skriva ut och skicka er ansökan manuellt från Min ansökan.

Användarkonto

Det går att skapa ett användarkonto direkt i Min ansökan. Ni hittar länken, Registrera konto, på inloggningssidan i Min ansökan.

Läs instruktionen för hur ni hanterar användarkontot.PDF

Instruktionen finns också att hitta direkt i Min ansökanlänk till annan webbplats.

Loggar ni in med ett användarkonto måste ni signera ansökan manuellt genom en särskild utskrift av ett missiv som sedan skickas till Tillväxtverket. Missivet skapas automatiskt och blir tillgängligt i Min ansökan omedelbart efter att ansökan skickats elektroniskt till Tillväxtverket. Det underskrivna missivet skannas in och skickas med e-post till Tillväxtverkets kontor i er region. Kontaktuppgifter till Tillväxtverkets kontor  

Genom användarkontot kan fler än en person i organisationen ha tillgång till Min ansökan. Den som arbetar med att fylla i själva ansökningsformuläret behöver därmed inte vara samma person som sedan signerar den.

E-legitimation

Det är också möjligt att använda e-legitimation för inloggning istället för användarkonto.

Observera att om ni använder e-legitimation så kommer sparade ansökningar enbart att vara tillgängliga för dig personligen och när du skickar in ansökningar kommer dessa att signeras av dig personligen.

Eftersom det ofta är flera personer inblandade i ansökningsprocessen och den eller de som arbetar med ansökan inte alltid är samma person som har rätt att signera ansökan, i organisationen, rekommenderar vi att ni använder er av ett användarkonto istället för e-legitimation.

Om er ansökan beviljas kommer ni även att kunna ansöka om utbetalning i Min ansökan när projektet startat.

Har ni frågor? Kontakta Tillväxtverkets kontor i er region.

PDF-version