Tillväxtverket

Att ansöka om EU-stöd

Tillväxtverkets EU-program kommer att öppna för nya utlysningar kontinuerligt under hela programperioden.

Utlysningar

En utlysning kan vara öppen för alla typer av projekt som passar in i programmet, men den kan också vara riktad enbart till vissa typer av projekt eller endast gälla vissa insatsområden.

Det framgår av texten för utlysningen vilka de styrande förutsättningarna är.

Ert projekt ska alltså passa in i den beskrivningen för att kunna beviljas stöd.

Nya utlysningar öppnas löpande.

Aktuella utlysningar publiceras på sidan Utlysningar.

Hur ansöker vi?

Ni ska göra er ansökan via den elektroniska tjänsten Min ansökanlänk till annan webbplats.

Läs mer om Min ansökan och de frågor och områden som ansökan innehåller på sidan Att skriva en ansökan.

Innan ni lämnar in er ansökan

Läs mer om vad ni behöver veta, om användarkonto och om E-legitimation, innan ni lämnar in er ansökan

Avsnittet Planera innehåller viktig information och vägledning

Under avsnittet Planera finns viktig information som ni måste känna till för att ansöka och genomföra ert projekt. Avsnittet ger er också vägledning och tips.

Har ni frågor? Kontakta Tillväxtverkets kontor i er region.

PDF-version