Tillväxtverket
eu-logotyp

Version 1.2

Här kan du läsa om de uppdateringar som gjorts av den digitala handboken för EU-projekt 2021-2027 i version 1.2

Tabell över uppdateringar i version 1.2

Länk till uppdaterad sida

Typ av uppdatering

Allmänna vilkor - flera projektpartner

Uppdatering utifrån att allmänna villkor nu är beslutade.

Allmänna villkor - en part

Uppdatering utifrån att allmänna villkor nu är beslutade.

Så här fyller ni i ansökan om stöd

Bekräftelse av åtagande ska inkomma fyra veckor efter beslut om stöd fattats. Det framgår i de allmänna villkoren.

 

Uppdatering enligt senaste utvecklingen i Minansökan.se

Så fyller ni i ansökan om stöd - förstudie

Uppdatering utifrån senaste utvecklingen i Minansökan.se


PDF-version