Tillväxtverket
eu-logotyp

Användning av indikatorer

Indikatorer syftar till att mäta vad som händer i ert projekt. En indikator mäter vad projektet gör samt vilka resultat som projektet leder till.

Det finns två olika typer av indikatorer:

  1. Aktivitetsindikator (även kallad outputindikator) mäter resultat av de aktiviteter som ert projekt genomför
  2. Resultatindikator mäter resultat kopplat till de mål som ert projekt ska bidra till

Ni ska ange förväntat utfall på indikatorer i ansökan till Tillväxtverket

I samband med er ansökan ska ni ange ett förväntat värde på de indikatorer som är aktuella för ert projekt. Vilka indikatorer som är aktuella för ert projekt beror på inom vilket program och specifikt mål ni söker det, och kommer att bli tydligt för er i Min ansökan.

När ska ni mäta indikatorerna?

Ni ska mäta både aktivitetsindikatorerna och resultatindikatorerna under projekttiden alternativt i direkt anslutning till projektavslut. Information om vilka indikatorer ert projekt ska mäta finns också i ert beslut om stöd från Tillväxtverket.

Hur ska ni mäta indikatorerna?

Varje indikator har en särskild beräkningsmetod som ni ska följa när ni mäter utfall på en indikator. Tillväxtverket tar fram instruktioner för hur mätningen ska ske.

En första version av manual för indikatorer finns att ladda ner på sidan Ansök om stöd.

PDF-version