Tillväxtverket
eu-logotyp

Rapportera

Ni som beviljats stöd genom Tillväxtverket ska rapportera till oss under tiden du arbetar med projektet och när du avslutar det. Hur ofta ni ska rapportera och för vilka perioder framgår av ert beslut om stöd.

Mer information om hur ni rapporterar kommer hösten 2022.

PDF-version