Tillväxtverket
eu-logotyp

Delta i uppstartsmöte

Ni som beviljas stöd kommer att bjudas in till ett uppstartsmöte. Mötet kan vara ett individuellt möte mellan Tillväxtverket och projektet eller hållas samlat för ett flertal projekt med projektstart som sker ungefär samtidigt.

Syftet med mötet

Uppstartsmötets syfte är dels att ge er information och bästa förutsättningar att driva projektet utifrån de regler och praxis som gäller för EU-projekt och dels att vi på Tillväxtverket ska få insikt i och större förståelse för projektet.

Genom mötet skapar vi också en kontakt mellan er som arbetar i projektet och oss på Tillväxtverket i ett tidigt skede. Allt för att få ett så bra och smidigt projektgenomförande som möjligt.

Inför uppstartsmöte är det viktigt att ni läst igenom beslut om stöd och att eventuella frågor samlats så att ni kan få svar på dessa i samband med uppstartsmötet.

Vem ska delta på mötet?

Det är viktigt att nyckelpersoner för genomförandet av projektet deltar vid uppstartsmötet. Vid uppstartsmöten som hålls samlat för flera projekt ska projektledare och projektekonom delta från projektets sida, i mån av plats kan fler deltagare från projektet delta.

För projekt med flera projektpartners bör eventuell delprojektledare och projektekonom hos övriga projektpartners delta.

Vid individuella uppstartsmöten ska en representant från projektägaren, projektledare och projektekonom delta vid mötet. Andra projektmedarbetare är också välkomna att delta, som till exempel företrädare från övriga projektpartners. följeforskare och upphandlingsansvarig.

Från Tillväxtverket deltar vanligtvis handläggare och granskningsekonom.

Inför uppstartsmötet är det viktigt att:

  • De som ska ansvara för att driva projektet är anställda.
  • Ni har avsatt tid för att de som ska driva projektet ska kunna sätta sig in i beslut om stöd.
  • Ni har funderat kring eventuella frågetecken som behöver rätas ut vid mötet med Tillväxtverket.

 

PDF-version