Tillväxtverket
eu-logotyp

Förbered projekt­starten

När ni har beviljats stöd ansvarar ni för att följa beslutet om stöd och gällande regelverk. I denna handbok har vi sammanfattat det som är viktigt för er att känna till utifrån de regelverk som finns.

Innan ni startar projektet bör ni lägga tid på att ordentligt sätta er in i ert beslut om stöd och de krav som följer av det.

På sidan Krav på er som ansöker kan ni läsa om krav på genomförandekapacitet och vad ni ska ha kapacitet att göra administrativt, ekonomiskt och operativt under genomförandet av ert projekt.

På sidan Krav på projektet hittar ni alla krav som kommer av såväl svenska som europeiska regelverk sammanfattade. Ni kan även läsa under Styrande dokument om ni vill fördjupa er i regelverken.

Delta i uppstartsmöte

När ni fått ert beslut om stöd kommer ni att bjudas in till ett uppstartsmöte. På sidan Delta i uppstartsmöte hittar ni mer information om vad ett uppstartsmöte innebär.

Har ni frågor? Kontakta våra EU-program

PDF-version