Tillväxtverket

Smart specialisering: Vad gör framtidens platser speciellt attraktiva?

Smart specialisering är här för att stanna. Frågan är hur vi går från strategi till verkstad? Hur får vi med näringslivet och hur ska vi jobba med attraktivitet?

Denna tredje nationella konferens om smart specialisering fokuserar på hur vi ska samverka för att attrahera resurser till specifika platser. Talare från hela Sverige diskuterar hur just de arbetar med attraktivitet och vi dyker djupare ner i hur norra Sverige hanterar frågan. Internationella talare berättar också om hur deras länder tar sig an smart specialisering och hur de involverar näringslivet.

Språk: Svenska och engelska, tolkar finns på plats.

Moderator är Stina Almkvist.

Anmäl dig här:länk till annan webbplats

Ur programmet

  • Smart specialisering är här för att stanna – vad betyder detta enligt EU?
  • Hur arbetar Sveriges län och regioner med smart specialisering? Rapport från dialoger med 21 län.
  • Arktiska området – Hur kan vi jobba med smart specialisering i glesbygdsområden i relation till debatten om EU:s framtida regionalpolitik?
  • Näringslivet i Norrbotten – hur arbetar företagen i norr med attraktivitet?
  • Hur arbetar vi med smart specialisering och hur går vi från strategier till verkstad? Exempel från Danmark, Baskien och Finland.

Talare under dagen 

Jukka Teräs, Nordregio

Håkan Ylinenpää, Luleå tekniska universitet

Isabel Poli, EU-kommissionen

Karin Nilsdotter, Spaceport Sweden

Erika Mattson, Swedish Lapland Visitor Board

Magnus Lundin, SISP, Swedish Incubators & Science Parks

James Wilson, Orchestra, Baskien

Dorthe Kusk, Region of Southern Denmark

Krisitna Jokelainen, Finska Lapland

Jens Lundström Arctic Business Incubator

Anne Graaf, Datacenter

Region Norrbotten, Tillväxtverket och Näringsdepartementet

Vid frågor, kontakta Mikaela Lindberg eller Cecilia Johansson