Tillväxtverket

Förenklingsforum

Näringsdepartementet och Tillväxtverket hälsar dig välkommen till en dag där förenkling för företag står i centrum. I år fokuserar vi särskilt på hur myndigheters handläggningsprocesser för företag kan bli tydligare, snabbare och enklare.

Förbered dig på en dag med mycket ny kunskap, inspiration och många tillfällen till dialog och erfarenhetsutbyte. Bland de medverkande finns närings- och innovationsminister Mikael Damberg och Tillväxtverkets generaldirektör Gunilla Nordlöf.

Konferensen riktar sig till kommuner, länsstyrelser, nationella myndigheter, departement och organisationer som genom sin verksamhet på olika sätt möter företag och arbetar för att förenkla deras vardag samt till intresserade företag.

Tid

11 december kl 10.00 - 16.00
(Fika och registrering från kl 9.30)

Plats

Stockholm Waterfront Congress Center

Konferensen kommer även att webbsändas

Twitter

#forenkla

Program

09.30-10.00     Fika och registrering

Moderatorerna har ordet

Gunilla Svensson och Nicklas Larsson, Tillväxtverket. 

Förenkla och bidra till konkurrenskraft och tillväxt

Tillväxtverkets generaldirektör Gunilla Nordlöf inleder dagen och presenterar bland annat resultat från undersökningen Företagens villkor och verklighet.

I en uppkopplad värld

Sofia Svanteson, en inspirerande entreprenör, strateg och grundare av designbyrån Ocean Observations.

11.10-11.20     Paus
 
Myndighetskontakter i företagens vardag

Annica Bergman, Elgesta Förvaltning AB,  Jessica Sannö, Ösjönäs - Tiveden aktivitets & äventyrscenter och Jon Videgren, Flippin' Burgers samtalar om hur processer hos myndigheter kan bli tydligare, snabbare och enklare för företag. 

12.00-13.00     Lunch

Så har vi gjort – tre exempel

Eleonore Schlyter, Trelleborgs kommun, Vidar Ambrosiani, Skatteverket Nyköping och Michael Heuman, samverkansprojektet Serverat berättar om hur de arbetat för att göra processen tydligare, snabbare och enklare för olika målgrupper.

Enklare handläggning genom fokus på företagarna ( paus i livesändningen)

Katarina Walter och medarbetare från tjänstedesignföretaget Antrop leder en övning i mindre grupper. Den hjälper oss att ta företagarens perspektiv på hur handläggningsprocssen kan förenklas.  (Inklusive fika)

Förenkling stavas digitalisering

Närings- och innovationsminister Mikael Damberg om regeringens inriktning och prioritering i arbetet med att förenkla för företagen. 

16.00 Slut

 

Mer information

Lena Josefsson, 08-681 91 04,

Pernilla Enebrink,  08-681 96 06

Lina Lundgren, 08-681 77 05 

 
Du deltar utan kostnad, men platserna är begränsade. Om du får förhinder, kom ihåg att avboka din plats via länken du får i bekräftelsen så att vi kan ge den till någon på väntelistan.