Tillväxtverket

Kompetens­försörjnings­dagarna - ett nätverk och en mötesplats

Höstmöte för nätverket hålls 25-26 oktober i Stockholm med lärande och dialog i fokus. Observera att detta möte endast är för särskilt inbjudna, som representerar regionalt utvecklingsansvariga, SKL, departement och nationella myndigheter.

Syftet med Kompetensförsörjningsdagarna är att få flernivåstyrning och samordning mellan politikområden att fungera bättre; att öka lärandet om vad som fungerar och kan göras för att skapa en bättre fungerande kompetensförsörjning; att öka kunskap och förståelse om roller och samverkansmöjligheter mellan nätverkets deltagare; att använda tid och pengar effektivare genom en gemensam mötesplats.

Tid och plats
Dag 1 :
09:30 - 17:15 Bringsalen, Ersta konferens, Stockholm

Dag 2: 08:30 - 15:00 Platon och Aristoteles, Hilton Stockholm Slussen, Stockholm

Ta del av hela programmetPDF

Anmälan
Detta möte är endast för särskilt inbjudna.

Dokumentation i form av aktuella powerpointpresentationer finns på www.reglab.se länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterefter mötet.