Tillväxtverket

Stora Tillväxtdagen

Företagen, staten och kapitalet är temat för Stora Tillväxtdagen 2017 som i år hålls i Umeå den 26 oktober. Tillväxtverket presenterar nya resultat från undersökningen Företagens villkor och verklighet.

Det lanseras även ny fakta kring företagens behov och utbudet av tillväxtkapital. Därefter sätts fokus på de viktigaste åtgärderna för att kunna växa och hur förutsättningarna för företagande kan bli ännu bättre.

För företag som vill utveckla nya eller förbättrade varor eller tjänster utgör brist på finansiering ett betydande tillväxthinder. Under senare år har det vidtagits ett antal statliga åtgärder för att möta företagens behov. Ett exempel är det nya statligt ägda bolaget Saminvest AB som nyligen tillförts ca 5 miljarder kronor.

Hur ser företagens behov ut 2017? Vad är statens roll egentligen? Vad har företagen för eget ansvar? Tar banker och andra långivare tillräckliga risker? Var och till vilka går det privata riskkapitalet? Det är exempel på frågeställningar som diskuteras under dagen.

Konferensen äger rum på Elite Hotel i Umeå kl 10 - 15 den 26 oktober. Anmälan öppnar i augusti, men boka in dagen redan nu i din kalender!

Den här dagen riktar sig till dig som jobbar med näringslivsutveckling och företagsfrämjande.

Välkommen till Stora Tillväxtdagen och Umeå!

Mer om Tillväxtverkets undersökningar

Några som medverkar på Stora Tillväxtdagen 2017 är:

  • Karina Folkeson, Regionchef, Svenskt Näringsliv
  • Patrik Nilsson, Samhällspolitisk chef, Företagarna
  • Erik Bergkvist, Regionråd, Region Västerbotten
  • Maria Stenberg, Regionråd, Region Norrbotten
  • Lars-Olov Söderström, VD Norrlandsfonden
  • Amanda Lundeteg, VD Allbright
  • Finn Persson, Partner & Co-founder på Spintop Ventures
  • Johanna Palmér, VD Östsvenska Handelskammaren
  • Roger Svensson, Institutet för Näringslivsforskning.
  • Gunilla Nordlöf, Generaldirektör, Tillväxtverket

Kontakt

Vid frågor om Stora Tillväxtdagen 2017 kontakta:

Carl-Johan Hedström eller

Marie Berglund-Ahlstrand