Tillväxtverket

Informationsmöte om affärsutvecklingscheckar

Vill ni växa på en internationell marknad? Vill ni stärka er konkurrenskraft genom digitalisering? En affärsutvecklingscheck kan betala hälften.

Om du driver ett företag med 2–49 anställda och omsätter minst 3 miljoner kronor kan du söka en affärsutvecklingscheck för att förbereda er internationalisering eller digitalisering.

Checkarna gör det möjligt för små företag att ta in extern kompetens i företaget genom köp av tjänst eller projektanställning. Kompetensen ska vara ny för företaget och projektet ska vara nivåhöjande – det vill säga gälla utveckling utöver den vanliga verksamheten.

Detta möte är till för dig som är företagre och intresserad av att söka en check. Du kommer också att få information om andra erbjudanden till företag som vill möta en ny marknad.

Tid: Den 4 maj kl. 08:00–10:00.

Plats: Tillväxtverket, Västgötagatan 5, entréplan.

Informationsmötet arrangeras av Länsstyrelsen i Stockholms län i samarbete med Tillväxtverket.

Läs mer och anmäl dig på länstyrelsens webbplats.

Mer information och anmälanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster