Tillväxtverket

Utbyta erfarenheter – regionala kompetens­plattformar

Den 17 maj arrangerar Tillväxtverket en erfarenhetsträff med projekten inom området att ”Förstärka och vidareutveckla de regionala kompetensplattformarna”.

Målet för samhällets arbete med kompetensförsörjning är att näringsliv och offentlig sektor ska kunna få tag i anställda med den kompetens som behövs, på kort och lång sikt. För det behövs en ökad samsyn mellan exempelvis arbetsgivare, utbildningsanordnare och myndigheter om vad som behöver göras.

De regionala kompetensplattformar är ett sätt att stärka samverkan för bättre kompetensförsörjning, mellan exempelvis myndigheter, näringsliv och utbildning. 

Projektens insatser ska leda till konkreta goda resultat som sedan kan tjäna som förebild inom området. Den här träffen är ett sätt att sprida kunskap och erfarenheter för de beviljade projekten.

Tid: 17 maj

Plats: Tillväxtverket, Västgötagatan 5 i Stockholm

Inbjudan har gått ut till de deltagande projekten.

Läs mer om Regionala kompetensplattformar