Tillväxtverket

Hållbar regional utveckling 2017

Flöden och dynamik ur ett regionalt perspektiv.

Plats: Clarion Hotell Stockholm, Ringvägen 98

Tid: 5 maj 2017 09:30-16:00

Vad påverkar den regionala utvecklingen och hur kan man som beslutsfattare förhålla sig till en värld präglad av ökad konkurrens, rörlighet, urbanisering och digitalisering? Den 5 maj tar vi en närmare titt på rörlighet och dynamik genom olika teman som migration, entreprenörskap och arbetsmarknad.

Vi kommer bland annat att ta del av nya studier från OECD och färsk forskning kring överlämnandet av det regionala utvecklingsansvaret från länsstyrelse och regionförbund till landsting. Medverkar gör även föreläsare från Entreprenörskapsforum, Göteborgs Universitet, Statistiska Centralbyrån, Linköpings Universitet och många fler!

Målgrupp: Förtroendevalda, tjänstemän på regional nivå och analytiker på kommunal, regional och nationell nivå med intresse av regional utveckling.

Tid: Fredag 5 maj, kl. 09.30 - 16.00
(kaffe och registrering från kl. 9.00)

Plats: Clarion Hotel Stockholm, Ringvägen 98, Stockholm

Kostnad: 2495 kr inklusive lunch och kaffe. (exkl. moms)

Anmälan: gå till SKL:s webbplatslänk till annan webbplats
Sista anmälningsdag: 7 april 2017

Program

Moderator: Ulrika Jisland

09:30-09:45
Välkomna!
Katrien Vanhaverbeke, SKL. Anna Bünger, Tillväxtverket, Birgitta Edberg, SCB

09:45-10:15
Cirkulär migration - Nya möjligheter att analysera internationell migration
Tomas Johansson, Statistiska Centralbyrån

10:15-10:45
Ekonomier som kompetenslandskap - Kan analyser av specialisering på yrkes- och jobbnivå bidra till en ny bild av regioners omvandling?
Martin Henning, Docent i ekonomisk geografi. Centrum för Regional Analys, Göteborgs Universitet

10:45-10:55
Bensträckande

10:55-11:25
Entreprenörskap över tid och rum - Industriell dynamik från regioner till kvarter
Johan P. Larsson, Jönköping International Business School/Entreprenörskapsforum

11:25-11:50
Paneldiskussion om rörlighet och dynamik ur ett lokalt och regionalt perspektiv
Lars Christensen, Region Värmland. Charlotte Werner, Näringsdepartementet. Linnea Hassis, Arena för Tillväxt

11:50-12:05
Intro till eftermiddagen

12:05-13:00
Lunch

13:00-13:15
På väg mot bättre livskvalitet? Några resultat från BRP+
Anna Norin, Region Västerbotten.

13:15-14:15
Regional and Rural Development in Sweden: the view from the OECD
Enrique Garcilazo, Head of Unit - Rural development, OECD

14:15-14:45
Kaffepaus

14:45-15:30
Att organisera för regional utveckling - Fallet Östergötland
Johan Wänström, Centrum för kommunstrategiska studier, Linköpings Universitet. Lukas Smas, Nordregio

15:30-16:00
Panelsamtal kring den fortsatta regionaliseringen
Dag Hultefors (M), Region Halland. Erik Bergqvist (S) Region Västerbotten. Lars Isacsson (S) Avesta Kommun

För mer information

Frågor kring anmälan:
konferens@konstella.se, telefon: 08-452 72 86

Frågor om innehållet:
Gustaf Rehnström, SKL
Sigrid Hedin, Tillväxtverket
Sandra Droguett Biörklund, Tillväxtverket 
Harriet Löfqvist, SCB

Välkomna!