Tillväxtverket

Digitali­seringens  möjligheter

Digitaliseringen har bidragit till en omvandlingsprocess som pågått i decennier. Nya jobb, branscher och innovationer har uppstått och i sin tur gett upphov till bland annat förändrad konsumtion, andra metoder och annat innehåll.

Omvandlingen är extra påtaglig i och runt kulturella och kreativa näringar.

Nationell temakonferens

Konferensen är en fortsättning på tidigare års uppskattade nationella temakonferenser om kulturella och kreativa näringar.Temat växlar varje år med utgångspunkt i kulturellt och kreativt värdeskapande. 2017 års nationella konferens är ett samarrangemang mellan Region Norrbotten och Tillväxtverket.

Välkommen till Norrbotten och Studio Acusticum i Piteå!

Mer om konferensen

Anmäl dig här