Tillväxtverket

Smart specialisering: Vad gör framtidens platser speciellt attraktiva?

Smart specialisering är här för att stanna. Frågan är hur vi går från strategi till verkstad? Hur får vi med näringslivet och hur ska vi jobba med attraktivitet?

Denna tredje nationella konferens om smart specialisering fokuserar på hur vi ska samverka för att attrahera resurser till specifika platser. Talare från hela Sverige diskuterar hur just de arbetar med attraktivitet och vi dyker djupare ner i hur norra Sverige hanterar frågan. Internationella talare berättar också om hur deras länder tar sig an smart specialisering och hur de involverar näringslivet.

Språk: Svenska och engelska, tolkar finns på plats.

Moderator är Stina Almkvist.

Anmäl dig här:länk till annan webbplats

Preliminärt program

9.30 

Kaffe och registrering

 

10.30

Välkommen och syfte med dagen

Region Norrbotten, Tillväxtverket och Näringsdepartementet

Smart specialisering är här för att stanna — vad betyder detta enligt EU?

Isabel Poli, DG Regio, EU-kommissionen

Flygfoto -  smart specialisering i 21 regioner

Hur ser Sveriges regioner på smart specialisering? Vilka slutsatser drar vi ur ett nationellt perspektiv?

Cecilia Johansson, Tillväxtverket

Internationell utblick

Hur arbetar man med smart specialisering i andra länder? Hur involverar man näringslivet? Vad är reaktionerna på Sverige?

James Wilson, Orchestra, Baskien, Kristiina Jokelainen, Finish Lapland Finland, Dorthe Kusk, Region of Southern Denmark

12.30

Lunch

 

13.30

Smart stimulera specialisering och innovation i glest befolkade områden 

Hur ser skillnaden ut jämfört med mer urbana områden?

Reflektioner kring OECD-rapporten om NSPA (Northern Sparsely Populated Areas) och smart specialisering

Jukka Teräs, Nordregio


14.15

Paketering Norra Sverige

Hur ska vi jobba för att göra norra Sverige attraktivt. Vad får företagen att vilja etablera sig här? Vad betyder NSPA-studien? Vad betyder smart specialisering.

Panel med näringslivet och forskare

Håkan Ylinenpää, professor emeritus, Erik Höglund, Luleå tekniska universitet, Anne Graaf, vd Hydro 66, Niklas Österberg, Arctic Business Incubator, Jörgen Eriksson, Invest Norrbotten, representant från Samerådet, representant från Swedish Lapland Tourist Board.

15.30

Kaffe

 

15.45

Vägen framåt

Hur ser nästa steg ut för smart specialisering? Hur går vi från strategier till verkstad? Vilka utmaningar måste vi överbrygga? Hur tänker vi kring EU:s framtida regionalpolitik?

Panel: Per-Erik Andersson, Region Norrbotten, Regina Summer, Tillväxtverket, Isabel Poli, EU-kommissionen, Göran Andersson, Vinnova, Magnus Lundin, SISP

16.45

Återkoppling från dagen

 

Vid frågor, kontakta Mikaela Lindberg eller Cecilia Johansson