Tillväxtverket

Deeptech i Sverige - möjligheter och utmaningar

Deeptechföretag har en enorm potential att bidra till att lösa vår tids stora samhällsutmaningar och stärka Sverige som ledande industri- och innovationsnation.

Tillväxtverket och Vinnova har på uppdrag av regeringen undersökt hur Sverige kan stärka tillväxten av deeptechföretag. Välkommen till ett seminarium där vi belyser olika aspekter av deeptechområdet och presenterar slutsatser från regeringsuppdraget.

Under panelsamtal, presentationer och diskussioner kommer vi belysa olika aspekter av deeptechområdet. Vilket finansiellt stöd finns att få idag och hur kan det tänkas se ut framöver? Vad säger deeptechföretagen själva är viktigt för deras utveckling?

Under seminariet lämnas slutrapporten av regeringsuppdraget in till statssekreterare Sara Modig som närvarar på plats. Medverkar gör även Marie Wall, Startupansvarig Näringsdepartementet.

Tid

14.00 - 16.00

Plats

Digitalt eller på Samverket, Mäster Samuelsgatan 56

Program

Klockan 14 -15

 • Välkomna - moderator Annie Lindmark
 • GD har ordet, Darja Isaksson, Vinnova
 • GD har ordet, Elisabeth Backteman, Vinnova
 • ”Deeptechs betydelse för Sverige och Europa framåt”, Nicklas Bergman
 • "Presentation av regeringsuppdraget", Annie Lindmark, Vinnova och Henrik Storm Dyrssen,Tillväxtverket
 • Panel: ”Förutsättningar för svenska deeptechföretag”
  Moderator: Anne Lidgard
  Panelister: Patrik Sobocki, Investment Director & Head of Deeptech Investment Practice, Industrifonden
  Mamoun Taher, Grundare och VD, Graphmatech
  Anette Nordvall, Venture Partner, Butterfly
 • Rapportöverlämning till statssekreterare Sara Modig

Klockan 15 - 16

 • "Svenska styrkeområden inom deeptech" Daniel Ekström, Senior Manager, Amsterdam Data Collective
 • "Från forskning till konkurrenskraft", Henrik Storm Dyrssen, Tillväxtverket
 • Panel: ”Effektivt samspel mellan det offentliga och privata”
  Moderator: Henrik Storm Dyrssen,Tillväxtverket
  Paneldeltagare: Magnus Melander, Co-founder, THINGS & Advisor Deeptech Alliance
  Malin Carlström, General Partner, Climentum Capital
  Charlotte Emlind Vahul, Head of Venture Creation, Chalmers Ventures
 • Intervju: Marie Wall, startup-ansvarig på Näringsdepartementet
 • Summering & avslut

Anmälan

Anmälan

Kontakt

Annie Lindmark, annie.lindmark@vinnova.se