Tillväxtverket

Besöksnäring på agendan 2022

TEMA: Turismens och besöksnäringens roll för platsutveckling Välkommen till mötesplatsen där vi lyfter samhällets roll för att utveckla besöksnäringen!

Temat för året är platsutveckling, där vi i vid mening pratar om hur vi kan skapa attraktiva platser såväl för boende på orten som för att attrahera besökare, företagsetableringar, kompetens och nya invånare.

Ur programmet:

Palle Lundberg, vd på SKR, delar med sig av sina erfarenheter av att skapa utvecklingsanda i en organisation. Daniel Byström, destinationsdesigner, berättar om hur man tillför design till destinationsutveckling och engagerar människor i att vara aktiva i den egna platsens utveckling.

Vi kommer att prata om målkonflikter - vem äger en plats och vem är den till för? Vi får också ta del av det nationella och internationella forskningsläget inom fältet hållbar platsutveckling. Under eftermiddagen gör vi en internationell utblick och lyssnar till Wonderful Copenhagens arbete. Vi kommer också att få ta del av framgångsfaktorer och de senaste trenderna i arbetet med att skapa attraktiva platser.

Dagen avslutas med prisutdelning av Stora Turismpriset 2022 och Årets ciceron i besöksnäringen.

Varmt välkommen!

Tid

Onsdag den 30 november, kl 10.00 - ca 18.00, med kaffe/smörgås från kl 9.00

Plats

Vasateatern, Vasagatan 19, Stockholm

För vem

Konferensen vänder sig till dig som är beslutsfattare eller är verksam inom till exempel kommun- eller regionledning, myndighet, samhällsplanering, miljö, kollektivtrafik, kultur, fritid, näringsliv, turism eller infrastruktur.

Anmälan

Mer information och anmälan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Ellinor Ivarsson, SKR, ellinor.ivarsson@skr.se

Sanna Berg, Tillväxtverket, sanna.berg@tillvaxtverket.se,

Konferensen arrangeras av Sveriges Kommuner och Regioner i samverkan med Tillväxtverket och det regionala nätverket för turism och besöksnäring.