Tillväxtverket

Ta fram lokal strategi för hållbar urban utveckling

Välkommen till en digital informationsträff om utlysningen ”Ta fram lokal strategi för hållbar urban utveckling” inom det Nationella regionalfondsprogrammet 2021-2027

En lokal strategi är en förutsättning för att ta del av finansiering för hållbar urban utveckling i Regionalfonden. Förberedelsearbetet ska tillföra en lokal anpassning av det nationella programmet och konkretisera insatser utifrån den lokala kontexten. Förberedelsearbetet ska även stimulera och konkretisera hur samverkan mellan olika aktörer ska ske, och främja synergieffekter med andra initiativ och finansieringskällor. Tillväxtverket kommer att bedöma framtagna strategier och bevilja stöd till 7 - 8 strategier för att genomföra hela eller delar av strategin. Total budget för denna del av det Nationella regionalfondsprogrammet 2021-2027 är cirka 700 miljoner kronor.

På informationsträffen kommer vi att presentera utlysningen och delen om hållbar urban utveckling i det Nationella regionalfondsprogrammet 2021–2027. Ni kommer även ha möjlighet att ställa frågor.

Mer om utlysningen Ta fram lokal strategi om hållbar urban utveckling

Tid

26 september, 10-12

Plats

Digitalt

Anmälan

Anmäl dig här

Kontakt

Albin Boström

fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se